Thành lập vào năm 1885, Trường Đại học Arizona là trường Đại học nghiên cứu công đầu tiên đào tạo nhiều sinh viên trên thế giới. Hiện, trường cung cấp các suất học bổng dành cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc với mức học bổng lên tới $24,000/năm.

 Với mong muốn mang lại cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh quốc tế đặc biệt là học sinh Việt Nam, Ms. Susanna Leisten, Giám đốc chương trình Giáo dục quốc tế của trường THPT Thames đặc cách trao tặng các suất học bổng có giá trị 50% học phí (hơn 100 triệu VNĐ).

Để khuyến khích các học sinh có thành tích học tập xuất sắc, CATS ACADEMY dành tặng 5 suất học bổng có trị giá 100% học phí và chi phí ăn ở.

 Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Chính phủ Mỹ, Chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hóa và giáo dục. Chương trình Fulbright là một chương trình cạnh tranh công bằng dựa trên thành tích và năng lực cá nhân của sinh viên Việt Nam mong muốn theo đuổi chương trình Thạc sỹ tại các trường đại học Mỹ.

Trường Nhật ngữ Sendagaya tiến hành tuyển sinh những học sinh suất sắc nhất từ các trường THPT chuyên tại Việt Nam để trao Học bổng Lãnh Đạo Châu Á nhằm khuyến khích phong trào học tập và tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam thi vào các trường đại học hàng đầu tại Nhật Bản.

 Là một trong những tổ chức hàng đầu trong giáo dục đại học và đào tạo tại Malaysia, trường đại học HELP cung cấp các chương trình học bổng lên tới 50% học phí cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.