Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Viêt Nam (IDEAS) bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2020-2021.

Chương trình cầu nối Châu Á (ABP) là chương trình độc đáo hợp tác giữa các doanh nghiệp và đại học Shizuoka dành cho sinh viên Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Bên cạnh hỗ trợ tìm việc làm tại các công ty Nhật Bản, Shizuoka còn hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên.

 Trung tâm ADAPT cung cấp 2 suất học bổng toàn phần tiến sĩ trong lĩnh vực Next-generation Blockchain Networks. 2 Học bổng này phù hợp với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có bằng thạc sỹ về Toán hoặc, kỹ thuật, khoa học máy tính hoặc lĩnh vực có liên quan.

Đại học Kyoto là đại học quốc lập lâu đời và danh tiếng thuộc hệ thống đại học hoàng gia Nhật Bản cũ (cựu đế quốc đại học) và được coi là nổi tiếng thứ hai tại Nhật sau đại học Tokyo. Trường đại học Kyoto đã có các chính sách học bổng toàn phần và bán toàn phần trao cho các học sinh quốc tế có thành tích học tập xuất sắc nhằm thu hút nhân tài.

Chương trình khoa học tích hợp (ISP) tại trường đại học Hokkaido là chương trình giáo dục đa ngành dành cho sinh viên có đam mê về lĩnh vực khoa học tự nhiên. Để thu hút sinh viên quốc tế, ISP có nhiều chương trình học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

 Chương trình Hurford hướng tới mục tiêu xây dựng các kỹ năng lãnh đạo và khai thác tiềm năng của các nhà hoạt động dân chủ trẻ từ khắp nơi trên thế giới.Các nhà hoạt động sẽ tham gia các cuộc họp chiến lược, tiến hành nghiên cứu, tổ chức và dẫn dắt các buổi thuyết trình, thảo luận trực tuyến, và các buổi chia sẻ thông tin về các vấn đề dân chủ quan trọng.