Học bổng Merit Aid không được trao dựa trên nhu cầu tài chính, mà dựa vào thành tích học tập, thể thao, nghệ thuật hoặc các thành tích đặc biệt của ứng viên. 

Các chi phí “ngầm” ở Mỹ có thể bắt đầu cộng thêm vào thời điểm sinh viên quốc tế bước xuống máy bay. Đây là những phụ phí mà sinh viên có thể không xem xét hoặc dự trù ngoài các khoản phí như học phí, sách giáo khoa, ăn ở.