Tại sao nên học kinh doanh và quản lý? Tìm hiểu xem bạn sẽ học những gì khi theo học ngành học này, bạn nên chọn học những môn học nào và các công việc bạn có thể làm sau khi tốt nghiệp?

Xem phim truyền hình và TV show bằng tiếng Anh, nói chuyện với bè bè nước ngoài,… là các phương pháp hữu ích để học sinh, sinh viên cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bản thân. Tuy nhiên, là một du học sinh, các em có thể vẫn cảm thấy khó khăn khi giao tiếp với các giáo sư và bạn cùng lớp.

Tại sao bạn nên học ngành truyền thông và phương tiện truyền thông đại chúng (Media and Communication)? Tìm hiểu xem bạn sẽ học những gì khi theo học ngành học này, bạn nên chọn học những môn học nào và các công việc bạn có thể làm sau khi tốt nghiệp?

Cơ hội làm việc tại trường đại học là một trong những yếu tố quan trọng giúp sinh viên tìm kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên có thể tham gia các chương trình co-op – thực tập được hưởng lương toàn thời gian kéo dài từ 3-12 tháng, thực tập hoặc dự án service-learning (học tập phục vụ cộng đồng).

Bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu tốt nhất năm 2020 bao gồm dữ liệu của 1500 trường đại học ở khắp 81 quốc gia. Các trường đại học được đánh giá dựa trên 13 chỉ số đo lường về hiệu quả nghiên cứu học thuật và danh tiếng khu vực và toàn cầu.