Học bổng thạc sỹ quản trị kinh doanh dành cho lãnh đạo trẻ (Young Leaders’ program – YLP) là một trong những chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản. Mục đích của chương trình là bồi dưỡng các ứng viên thành những nhà lãnh đạo tài năng trong tương lai.

Học bổng Chevening là một trong những chương trình học bổng danh giá và có tính cạnh tranh cao nhất của Chính phủ Anh, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Anh, Khối Thịnh vượng chung và các tổ chức đối tác.

Chương trình Học bổng toàn phần Chính phủ Nhật Bản JDS 2020-2021 đã bắt đầu mở hồ sơ dự tuyển tại Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 633 nghiên cứu sinh được gửi tới Nhật Bản.

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland dành cho Việt Nam thuộc chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Viêt Nam (IDEAS) bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2020-2021.

Trường Đại học Sophialà một trong những trường đại học tư thục lâu đời và nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản. Tên “Sophia” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là trí tuệ (wisdom).

 Trung tâm ADAPT cung cấp 2 suất học bổng toàn phần tiến sĩ trong lĩnh vực Next-generation Blockchain Networks. 2 Học bổng này phù hợp với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có bằng thạc sỹ về Toán hoặc, kỹ thuật, khoa học máy tính hoặc lĩnh vực có liên quan.