Du học hè có lẽ là cách trực tiếp nhất để tiếp cận các nền giáo dục tiên tiến của thế giới như Singapore, Anh, Mỹ, Úc, New Zealand. Hơn nữa, đó còn là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu, khám phá, làm giàu vốn sống và nâng cao kiến thức văn hóa - xã hội.

Đánh giá về những điểm khác biệt của lao động Việt Nam trước đây và thời điểm hiện tại, ông Ito Junichi cho biết: “Khi tôi mới đến Việt Nam 20 năm trước, tôi thấy người Việt Nam cũng rất chăm chỉ như người Nhật”.

Du học Nhật Bản bằng tiếng Anh còn thu hút sinh viên quốc tế bởi nhiều ưu điểm nổi bật khác như: yêu cầu đầu vào dễ dàng hơn, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chương trình Giao lưu văn hóa Mỹ hiện nay đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Khi tham gia vào chương trình này, các em học sinh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích.