Giới thiệu

Nếu theo học tiếng Anh tại các trường Đại học hay Cao đẳng bạn sẽ phải chịu mức học phí cao hơn học tại các Học viên Anh ngữ. Nhưng đối với những học sinh theo học tiếng Anh để vào các trường Đại học hay Cao đẳng thì việc vào học tiếng Anh ngay tại các trường sẽ tạo thuận lợi cho học sinh. Học sinh sau khi kết thúc khóa học tiếng Anh tại trường và đạt yêu cầu sẽ được chuyển tiếp theo học ngay tại trường mà không phải trải qua kỳ thi cấp chứng chỉ nào.

Các khóa học tiếng Anh rất phong phú và chú trọng chi tiết vào tất cả các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ - nghe, nói, đọc và viết. Bạn có thể học tại mọi cấp độ - từ tiếng Anh tổng quát cơ bản đến tiếng Anh nâng cao cho mục đích học thuật.

 

Học tiếng anh tại đại học Guelph

 

Học tiếng Anh tại Simon Fraser University

 

Học tiếng Anh trong trường đại học York

 

Học tiếng anh trong trường đại học Toronto

 

Học tiếng Anh trong trường đại học British Columbia