Giới thiệu

Các trường ngoại ngữ chuyên dạy tiếng Anh như trường Anh ngữ ILAC hay Học viện Anh ngữ CSLI…. tập trung đào tạo tiếng Anh ở mọi cấp độ cho mọi nhu cầu, từ những học sinh học tiếng Anh phục vụ cho mục đích du học cho tới những doanh nhân, hay các giáo viên muốn nhận chứng chỉ cho phép giảng dạy tiếng Anh trên toàn thế giới…. chi phí học tiếng Anh tại các học viện Anh ngữ này thấp hơn so với học tiếng Anh tại các trường Đại học hay Cao đẳng. Tuy nhiên, nếu học sinh có ý định học tiếng Anh để vào các trường Đại học hay Cao đẳng thì sau khi kết thúc khóa học tại những Học viện này thường phải trải qua một kỳ thi chuẩn quốc tế để có thể vào được các trường Đại học hay Cao đẳng.

Học viện Ngôn ngữ quốc tế Canada (ILAC)

Học viện Anh ngữ CSLI

Trung tâm Anh ngữ ELS