Tổng quan

Trung Tây Hoa Kỳ là một trong bốn vùng địa lý của Hoa Kỳ, được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ chính thức công nhận. Ước tính dân số vùng vào năm 2006 là 67 triệu người. Cả trung tâm địa lý của Hoa Kỳ Lục địa và trung tâm dân số của Hoa Kỳ là ở vùng Trung tây. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ chia vùng này thành các tiểu bang Trung Đông Bắc (đặc biệt là các tiểu bang Ngũ Đại Hồ) và các tiểu bang Trung Tây Bắc. Chicago là thành phố lớn nhất trong vùng, theo sau là Detroit và Indianapolis. Sault Ste, Michigan là thành phố cổ nhất trong vùng, được thành lập bởi những người truyền giáo và thám hiểm Pháp vào năm 1668.

Vùng Trung Tây Hoa Kỳ bao gồm các tiểu bang: Illinois, Indiana, Lowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Bắc Dakota, Ohio, Nam Dakota, Wisconsin.

 
Bang Illinois

   

  DePaul College Preparatory

   Bang Wisconsin

  

 

 Fox Valley Lutheran High School

Bang Ohio

  

 

  Padua Franciscan High School

Maumee Valley Country Day School