Vùng Đông Bắc

Tân Anh hay Tân Anh Cát Lợi (tiếng Anh: New England) là một vùng của Hoa Kỳ nằm trong góc đông bắc của quốc gia, giáp Đại Tây Dương, Canada. Nó bao gồm các tiểu bang ngày nay là New York, Pennsylvania, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Đảo Rhode, và Connecticut.

Đây là một trong những vùng định cư xưa nhất của người Anh tại Tân Thế giới. Các người di cư Anh từ châu Âu đầu tiên đến định cư trong vùng Tân Anh vào năm 1620 tại thuộc địa Plymouth. Vào cuối thế kỷ 18, các thuộc địa Tân Anh là các thuộc địa của Anh đầu tiên ở Bắc Mỹ muốn chứng tỏ tham vọng độc lập khỏi Vương miện Anh mặc dù cũng chính họ sau này lại chống đối cuộc chiến tranh năm 1812 giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Tân Anh cho ra đời các tác phẩm văn chương Mỹ và triết lý đầu tiên và đây cũng là nơi bắt đầu của giáo dục công cộng miễn phí. Vào thế kỷ 19, nó đóng vai trò nổi bật trong phong trào bãi nô tại Hoa Kỳ. Nó là vùng đầu tiên của Hoa Kỳ được biến đổi nhờ Cách mạng Công nghiệp.

Tân Anh là một vùng có mức độ ủng hộ cao nhất cho đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ. Đa số cử tri tại mỗi tiểu bang đã bỏ phiếu cho các đảng viên Dân chủ trong những cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 1992, 1996, 2004, và 2008. Sau các cuộc bầu cử năm 2008, tất cả các thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ đến từ Tân Anh đều thuộc đảng Dân chủ.


  

 

Bang Pennsylvania 

Harrisburg Academy

 

 Bang Massachusetts 

Groton-Dunstable Regional High School

St. Joseph Central High School 

Saint Joseph Preparatory High School

The Newman school

Nauset Public High School

 

Bang Maryland

New Hope Academy

 

Bang New York

Allendale Columbia School

The Knox School

Niskayuna Central School District

Red Creek Central School District

 Bang Connecticut

The Gilbert School

 Bang New Jersey

Rutgers Preparatory School