Tổng quan

Miền Tây nước Mỹ là vùng rộng lớn nhất bao phủ hơn phân nửa diện tích đất của Hoa Kỳ. Nó cũng là nơi đa dạng về địa lý nhất, kết hợp các vùng địa lý như duyên hải Thái Bình Dương, những khu rừng mưa nhiệt đới ôn hòa của Tây Bắc, rặng Thạch Sơn, Đại Bình nguyên, phần lớn vùng đồng cỏ cao trải dài về phía đông đến tận Tây Wisconsin, Illinois, tây cao nguyên Ozark, các phần phía tây của những khu rừng phía nam, duyên hải Vịnh Mexico và tất cả các vùng hoang mạc nằm trong Hoa Kỳ. Miền Tây Hoa Kỳ bao gồm các tiểu bang như California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming là nơi có thiên nhiên kỳ thú và hùng vĩ, khí hậu ở đây quanh năm mát mát mẻ.

Bang California

 Alameda High School

Alma Heights Christian High School

Bentley School

Santa Barbara High School

San Luis Coastal Unified School District

Sonoma Academy

Vacaville Christian Schools

Valley Christian High School

Valley Christian Schools

 
 

Bang Colarado

St. Mary's Catholic High School

 

 

Bang Washington

Tacoma Public Schools