Giới thiệu

 

  
Trung tây Hoa Kỳ là một trong bốn vùng địa lý của Hoa Kỳ, được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ chính thức công nhận. Ước tính dân số vùng vào năm 2006 là 67 triệu người. Cả trung tâm địa lý của Hoa Kỳ Lục địa và trung tâm dân số của Hoa Kỳ là ở vùng Trung tây. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ chia vùng này thành các tiểu bang Trung Đông Bắc (đặc biệt là các tiểu bang Ngũ Đại Hồ) và các tiểu bang Trung Tây Bắc. Chicago là thành phố lớn nhất trong vùng, theo sau là Detroit và Indianapolis. Sault Ste, Michigan là thành phố cổ nhất trong vùng, được thành lập bởi những người truyền giáo và thám hiểm Pháp vào năm 1668.
Miền Trung Tây(Midwest) gồm các bang: Kansas, Lowa, Illinois, Indiana, Ohio, Nebraska, Michigan, Minnesota, Missouri, South Dakota, North Dakota, Wisconsin.
 

 Bang Minnesota

University of Minnesota 

 

 Bang Michigan

University of Michigan

Grand Valley State University

Michigan State University

 

   Bang Illinois

 

Northern Illinois University

Lewis University

 Bang Indiana

Indiana University – Purdue University Indianapolis

Indiana University – Purdue University Fort Wayne

 

Bang Ohio

Case Western Reserve University