Giới thiệu

Miền Tây nước Mỹ là vùng rộng lớn nhất bao phủ hơn phân nửa diện tích đất của Hoa Kỳ. Nó cũng là nơi đa dạng về địa lý nhất, kết hợp các vùng địa lý như duyên hải Thái Bình Dương, những khu rừng mưa nhiệt đới ôn hòa của Tây Bắc, rặng Thạch Sơn, Đại Bình nguyên, phần lớn vùng đồng cỏ cao trải dài về phía đông đến tận Tây Wisconsin, Illinois, tây cao nguyên Ozark, các phần phía tây của những khu rừng phía nam, duyên hải Vịnh Mexico và tất cả các vùng hoang mạc nằm trong Hoa Kỳ

Miền Tây Hoa Kỳ bao gồm các tiểu bang như California, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming là nơi có thiên nhiên kỳ thú và hùng vĩ, khí hậu ở đây quanh năm mát mát mẻ.

 
 

 Bang Montana

Montana State University

 

Bang Washington

Washington State University

University of Washington

Pacific Lutheran University 

Seattle Pacific University 

 

 Bang California

University of California – UCLA

University of California – Berkeley

Loyola Marymount University