Miền Tây Hoa Kỳ là vùng lớn nhất, chiếm hơn một nửa diện tích của quốc gia. Đây cũng là khu vực có sự đa dạng nhất về địa hình, kết hợp các vùng địa lý như Duyên Hải Thái Bình Dương, những khu rừng mưa nhiệt đới ôn hòa của Tây Bắc, vùng đồng cỏ cao trải dài, tây cao nguyên, các phần phía tây của những khu rừng phía nam và tất cả các hoang mạc nằm trong Hoa Kỳ.

Miền Tây Hoa Kỳ đã bị chiếm đóng sau năm 1800. Trong khi khu vực này có sự khác biệt riêng, nhưng nhìn chung vẫn có chung lịch sử, văn hóa (âm nhạc và ẩm thực), lối suy nghĩ, phương ngữ có liên kết chặt chẽ. Miền Tây Hoa Kỳ được mệnh danh về sự cởi mở, hòa đồng.

Các bang thuộc miền Tây Hoa Kỳ: California, Colarado, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.

 

Bang California

Foothill & De Anza Colleges

Orange Coast College

Santa Rosa Junior College

 Bang Washington

Clark College

Seattle Central Community College

South Seattle Community College

     Bang Colorado

Front Range Community College