Tổng quan trường

Trường Tung Fang Design University | Cao Hùng, Đài Loan| Thành lập 1996.

TỔNG QUAN TRƯỜNG

Trường được thành lâp vào năm 1996, và được tái cấu trúc thành Viện công nghệ Tung Fang vào tháng 8 năm 2002. Dưới sự chấp thuận của Bộ Giáo dục, trường đã đổi tên thành Đại học Thiết kế Tùng Fang vào tháng 8 năm 2010.

Nhà trường đã kế thừa di sản lịch sử, làm nổi bật các tính năng chính, hợp tác với chính phủ và tìm kiếm sự phát triển bền vững của trường, sau khi lập kế hoạch chi tiết và nghiêm ngặt, Ban giám đốc, giảng viên, và cựu sinh viên của trường đã đạt đến sự nhất trí, nhà trường sau đó đã phân định tất cả các chuyên ngành thành 3 loại chính: Nghệ thuật và Thiết kế (Art and Design), Khoa học ứng dụng (Applied Science), Thiết kế Sinh kế (Livelihood Design)

Để đáp ứng với xu hướng phát triển của xã hội, nhà trường đã tích cực đặt nhiều nỗ lực trong các quan điểm quốc tế và hợp tác học viên công nghiệp. Bằng cách kết hợp giảng dạy, công nghệ, nhân lực, thiết bị, trường đã xây dựng một nền tảng với sự linh hoạt đủ để kết hợp với các nguồn lực khác từ cộng đồng, công nghiệp, và chính phủ. Thông qua hợp tác, tiếp thị và trao đổi công nghệ, nhà trường đã thúc đẩy một loạt các khóa học trao đổi quốc tế, tăng cường mức độ cạnh tranh của sinh viên, và xây dựng mạng lưới đào tạo nghề.

 

Thông tin chi tiết

Phân loại các khoa

- Trường Nghệ thuật và Thiết kế: Khoa Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, Khoa Thiết kế nội thất, Khoa Nghệ thuật Giao tiếp, Khoa thiết kế sản phẩm.

- Trường kỹ thuật: Khoa khoa học thực phẩm và Công nghệ, Khoa cơ khí hóa chất và vật liệu, Khoa kỹ thuật điện, Khoa Điện tử và Khoa học Máy tính.

- Trường Kinh doanh và Quản lý: Khoa quản lý Du lịch và Giải trí, Khoa Ứng dụng Ngoại ngữ, Khoa Quản lý tiếp thị và Phân phối.

Các loại chi phí

Các khoản chi phí

NTD

USD

Học phí

76,100 - 80,000

2,623 - 2,758

Chi phí trọ

48,000 - 156,000

1,655 - 5,377

Chi phí ăn ở

72,000 - 96,000

 2,482 - 3,309

Tổng

196,100 - 332,000

6,760 - 11,444

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Tung Fang Design University

Add: No.110, Dongfang Rd., HuneiDist., Kaohsiung City 829, Taiwan

Tel: 886-7-693-9512

Fax: 886-7-693-6946

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vị trí địa lý, dân số

Thành phố Cao Hùng là một thành phố nằm tại miền Nam Đài Loan. Đây là thành phố lớn thứ 2 tại Đài Loan với số dân 1.51 triệu người, và là một trong hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Hoa Dân Quốc. Thành phố có 11 quận, mỗi quận có một văn phòng quản lý công việc hàng ngày giữa chính quyền thành phố và công dân của mình.

Cao Hùng là trung tâm chế tạo, lọc dầu và vận tải lớn của Đài Loan. Không giống như Đài Bắc, các đường phố của Cao Hùng rộng rãi và giao thông thông suốt. Cảng Cao Hùng là cảng chính của Đài Loan mà phần lớn dầu mỏ của Đài Loan được nhập khẩu. Cao Hùng có một khu chế xuất sản xuất nhôm, gỗ, và giấy, phân đạm, xi-măng, kim loại, máy móc và tàu biển. Cảng Cao Hùng là một trong 4 cảng lớn nhất thế giới và Cao Hùng là trung tâm thành ngành công nghiệp đóng tàu của Đài Loan và cũng là căn cứ hải quân lớn của Trung Hoa Dân Quốc.

Bản đồ:

{mosmap width='525'|height='360'|lat='22.878394'|lon='120.234592'| zoom='12'|mapType=''|text='Tung Fang Design University

Cao Hùng, Đài Loan

'|tooltip=''| marker='1'|align='center' }

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.