Visa Mỹ là mối quan tâm hàng đầu đối với những ai đang có nhu cầu sang Mỹ hiện nay. Vậy, làm thế nào để có thể xin được visa Mỹ? Có cần phải phỏng vấn khi xin visa Mỹ không? Ai có thể đi cùng tôi đến buổi phỏng vấn?

Xem thêm: Xin visa Mỹ có cần phỏng vấn không? Ai có thể đi cùng đến buổi phỏng vấn?