usa

  • HỌC BỔNG UNIVERSITY OF ARIZONA

     Thành lập vào năm 1885, Trường Đại học Arizona là trường Đại học nghiên cứu công đầu tiên đào tạo nhiều sinh viên trên thế giới. Hiện, trường cung cấp các suất học bổng dành cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc với mức học bổng lên tới $24,000/năm.